Mở tính năng mật khẩu Hotspot Wifi cho Soundcraft UI 12

cài đặt lại mật khẩu cho soundcraft ui 12

Mặt định của nhà sản xuất đã tắt tính năng mật khẩu của hotspot wifi của soundcraft UI 12. Nên ai cũng có thể kết nối dễ dàng với nó mà không cần nhập một mật khẩu nào cả. Để đảm bảo tính bảo mật, hãy mở tính năng mật khẩu khi truy cập vào soundcraft UI 12.

Releated Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *