Điều khiển Soundcraft UI 12 thông qua Wifi nhà bạn

điều khiển soundcraft ui 12 thông qua wifi nhà bạn.

soundcraft ui 12 có khả năng kết nối với wifi nhà bạn, thông qua đó, các thiết bị thông minh cũng kết nối vào wifi nhà bạn, sẽ điều khiển được soundcraft ui 12. Bằng cách này, thiết bị thông minh của bạn vừa truy cập internet, vừa điều khiển được soundcraft ui 12 ( kết nối trực tiếp bằng hotspot sẽ không làm được ). Chế độ này đòi hỏi hơi am hiểu về mạng nên hãy cân nhắc trước khi làm.

Releated Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *